Termeni si conditii Foozz

POLITICA DE PROTECTIE SI CONFIDENTIALITATE LA NIVELUL SC PIZZA 365 CONCEPT SRL – FOOZZ DELIVERY CU RESPECTAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE PROTECTIE A DATELOR NR. 679/2016 APLICABIL IN UE.
Deoarece suntem onorați că ești client , considerăm că este un moment potrivit să te informăm cum protejăm datele tale personale din prisma noului Regulament European 2016/679.
La data de 25 mai 2018 intră în vigoare Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Scopul principal al Regulamentului este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.
FOOZZ DELIVERY denumita in continuare Operatorul, proceseaza datele personale ale clientilor si/sau ale partenerilor de afaceri din trecut, din prezent si din viitor (potentiali), tinand cont de desfasurarea activitatii sale comerciale.
Operatorul poate detine informatii despre clientii sai, ce au fost oferite de catre acestia si prelucreaza aceste date personale in concordanta cu Regulamentul General de Protectie a Datelor nr. 679/2016 aplicabil in UE din 25 mai 2018.
In conformitate cu prevederile Regulamentului mai sus rubricat, Operatorul prelucreaza datele personale ale Dumneavoastra, de aceea Operatorul are indatorirea de a stabi scopul si necesitatea colectarii si procesarii datelor personale. Procesarea acestor date cu caracter personal inseamnand operatiunile manuale sau automate de colectare, inregistrare, prelucrare, pastrare in baza de date, adaptare, modificare, consultare, utilizare, distribuire, rectificare sau stergere.
TEMEIUL LEGAL DE COLECTARE SI PRELUCRARE A DATELOR SI SCOPUL ACESTOR OPERATIUNI
Temeiul legal avut in vedere pentru colectarea datelor personale este art. 6 din Regulamentul General de Protectie a Datelor nr. 679/2016 la nivelul UE.
Datele personale pe care le prelucrăm sunt, in principal, datele tale de identificare, de localizare, date de contact, date de tranzacționare bancare, în cazul plăților cu cardul sau prin OP, sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine atunci când devii clientul nostru, atunci când soliciți produsele și serviciile noastre. În plus se vor stoca date privind adresa IP de la care s-a comandat pe site ori pe aplicația mobilă.
Operatorul proceseaza datele clientilor sai in scopul desfasurarii urmatoarelor activitati: Realizarea obiectului de activitate (spre ex. Procesarea comenzilor, livrarea produselor la adresa indicata de beneficiar, etc.); Publicitate (Marketing): publicitate pentru oferte, produse și serviciile noastre; Sondaje privind satisfacția clienților: contactare după achiziție, de exemplu, pe tema satisfacției față de serviciile furnizate; Obligatii legale: colectarea datelor contractuale pe facturi; Asigurarea securitatii angajatilor si clientilor nostri: monitorizarea video a activitatilor din magazinele noastre; Solutionarea cererilor, reclamatiilor formulate.
Operatorul colecteaza si proceseaza strict doar acele informatii sau date personale ce sunt necesare a fi colectate si/sau procesate pentru desfasurarea activitatii in conditii optime, in scopul intampinarii cerintelor clientilor sai si pentru a pune la dispozitia acestora servicii de cea mai buna calitate.
Facem precizarea expresa ca, in conformitate cu Regulamentul privind prelucrarea de date de personale, Operatorul nu colecteaza si nu prelucreaza datele ce se refera la: confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenenţa la sindicate, originea rasială sau etnică, opiniile politice, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea, viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
CATEGORIILE DE DATE PERSONALE COLECTATE
Datele de identificare ale Clientilor – nume, prenume, domiciliul/resedinta, numar telefon, adresa de email, numar/serie document de identitate, codul numeric personal, sexul, datele bancare;
Imagini video – sediul nostru este dotat cu echipamente de inregistrari video. Aceste imagini sunt stocate si pastrate conform dispozitiilor legale;
Imagini foto – se refera la angajatii Operatorului si la Clienti pe site-ul societatii, ca si optiune strict a acestora;Statutul familial, locul de munca – pentru angajati;Datele personale pe care le detinem au fost obtinute de la clienti atunci cand s-au prezentat la magazinele noastre, cand au vizitat site-ul nostru si si-au lasat datele personale pentru a li se livra produsele.

DISTRIBUIREA DATELOR PERSONALE
Pentru a-ți oferi cât mai competitiv produsele și serviciile noastre suntem nevoiți să introducem datele tale în sistem. În cazul unor probleme apărute la furnizarea produselor și a serviciilor să te putem identifica rapid pentru remediere. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin comunicăm datele personale către autoritățile publice, organelor judiciare, celor care sunt împuterniciți și solicită acest lucru din România/Uniunea Europena, asigurându-ne pentru protejarea datelor personale.
Operatorul distribuie datele personale ale Dumneavoastra numai acelor categorii de angajati (imputerniciti) si colaboratori a caror activitate impune accesul la aceste date, precum ar fi (cu titlu de exemplu): Serviciul IT si colaboratorii acestuia; Departamentul financiar-contabilitate; Departamentul resurse umane; Departamentul marketing; Departamentul juridic; Parteneri contractuali, detinatorii francizei; Terțe părți pentru promoții comune cu respectarea legilor aplicabile privind protecția datelor; Terțe parti sau organe, atunci când dezvăluirea respectivă este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale; Agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege.
TRANSFERUL DE DATE IN ALTE TARI
Operatorul nu efectuează exclusiv prelucrările datelor cu caracter personal, ci are sprijin de la parteneri profesionali pentru prelucrarea datelor in scopul executarii unui contract si a obligatiilor ce deriva din acesta, ca de exemplu detinatorul francizei, diverse agentii de marketing, strict in scopurile mentionate in prezenta politica.
Mentionam ca partenerii nostri sunt selectionati cu atentie și se obliga sa asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor conform prevederilor legale în vigoare cu respectarea drepturilor Dumneavoastră. Partenerilor le este interzis contractual să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.
PASTRAREA DATELOR
Operatorul pastreaza datele personale doar pe perioada indicata de client prin declaratia de consimtamant sau atata timp cat acesta ramane in contact cu noi.
Mentionam ca anumite date sunt pastrate pe o perioada conforma cu legislatia aplicabila.
DREPTURILE DUMNEAVOASTRA
DREPTUL DE A STI CE DATE PERSONALE VA SUNT PROCESATE/DREPTUL DE ACCES LA ACESTEA

Aveti dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Operatorul în legătură cu Dumneavostra, prin posta la adresa Voluntari, Strada Pompiliu Stefu nr 2A, Ilfov sau prin email (comenzi@foozz.ro) pentru a primi in format electronic toate datele detinute de Operator.
DREPTUL DE A RECTIFICA DATELE
Aveti dreptul de a cere rectificarea datele deținute de catre Operator, dacă acestea sunt incorecte. Dacă datele pe care le deținem trebuie actualizate sau în cazul în care considerati că acestea pot fi incorecte, va puteti adresa Operatorului prin posta la adresa Voluntari, Strada Pompiliu Stefu nr 2A, Ilfov sau prin email (comenzi@foozz.ro).
Nu se pot face rectificari asupra datelor ce ar contraveni legilor (spre ex. Facturi).
În cazul unei comenzi telefonice, pentru a onora comanda, trebuie să ne furnizati datele de contact si adresa de livrare. Dacă nu doriti ca aceste date să rămână în sistem, va rugăm să ne notificati prin email la adresa comenzi@foozz.ro).com sau în scris la adresa Voluntari, Strada Pompiliu Stefu nr 2A, Ilfov
DREPTUL DE A FI UITAT – DE A FI STERS DIN BAZA DE DATE
Operatorul intentioneaza să prelucreze și să păstreze datele strict atât timp cât acest lucru este absolut necesar. Aveti dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem strict in conformitate cu dispozitiile legale.
În situatia in care considerati că păstrăm aceste date mai mult decât este necesar, puteti sa va adresati Operatorului la adresele indicate. Dacă perioada cuprinsa in consimtamant a trecut, este posibil să existe în continuare dispozitii legale pentru prelucrarea datelor personale.
Solicitarea Dumneavostra de stergere din bazele de date (aplicatii) se va efectua in maxim o luna de zile. Termenul poate fi extins la 2 luni cu informarea in prealabil a clientului.
Nu se vor sterge acele date care trebuiesc pastrate ca urmare a dispozitiilor legale (spre exemplu facturi etc).
DREPTUL DE RETRAGERE A CONSIMTAMANTULUI
Aveti dreptul in orice moment sa cereti retragerea consimtamantului de comunicare. Retragerea consimtamantului se va face doar in mod scris la adresele indicate.
DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR
Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc şi pe care le-ati furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveti dreptul de a cere transmiterea acestor date altui operator, daca ele au fost prelucrate pe baza de consimatamant si prelucrarea se face prin mijloace automate.
DREPTUL DE RESTRICTIONARE LA UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In anumite circumstanțe, aveti dreptul de a cere restrictionarea prelucrării de către Operator a datelor dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu prevederile art. 18 din Regulament.
DREPTUL DE OPOZITIE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In anumite circumstanțe, aveti dreptul de a va opune prelucrării de către Operator a datelor tale cu caracter personal – art. 21 din Regulament.
DREPTUL DE A FACE O RECLAMATIE
Este dreptul dumneavoastra de a face o reclamatie in cazul in care considerati ca aveti dubii in ceea ce priveste modul cum sunt procesate si securizate datele dumneavoastra personale. Dacă doriti să ne contactati în legătură cu oricare dintre drepturile dvs sau să faceti o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele cu caracter personal, va rugăm să ne contactati in scris la adresele indicate.
Va asiguram ca vom face toate demersurile pentru a va ajuta, dar dacă sunteti nemultumit in continuare, puteti contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – adresa Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336.
CREAREA DE PROFILURI
Operatorul nu foloseste de obicei datele colectate si procesate pentru intocmirea de profiluri. În unele situații va fi necesar să întocmim profiluri si segmentari in scopuri de marketing.
DREPTUL DE A NU FI EVALUAT PE BAZA UNEI EVALUARI AUTOMATE
Operatorul respecta dreptul tuturor persoanelor care ne-au incredintat datele lor personale de a nu fi evaluate in baza unei prelucrari automate.
SUPRAVEGHEREA VIDEO
Operatorul are implementat un sistem video de supraveghere a locatiilor sale pentru a asigura siguranta personalului angajat dar si al clientilor sai.
Zonele acoperite de camerele video aflate in cladirile Operatorului sunt semnalizate in mod specific prin banere, indicatoare.
Scopul prelucrarii datelor personale consta in: monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor private, prevenirea si combaterea infractiunilor, indeplinirea obligatiilor legale si realizarea intereselor legitime.
Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre Operator si pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali/imputernicitii persoanei vizate, reprezentantii autorizati ai Operatorului, organele de urmarire/cercetare penala, instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile. Termenul de pastrare a datelor inregistrate este conform legislatiei in vigoare.
Va mentionam ca drepturile Clientilor mai sus prezentate sunt restricționate prin lege și este posibil să trebuiască respectate strict în anumite condiții.
PUNCTE DE CONTACT
Adresa: Voluntari, Strada Pompiliu Stefu nr 2A, Ilfov .Adresa de email comenzi@foozz.ro

POLITICA DE PROTECTIE SI CONFIDENTIALITATE LA NIVELUL SC PIZZA 365 CONCEPT SRL – FOOZZ DELIVERY CU RESPECTAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE PROTECTIE A DATELOR NR. 679/2016 APLICABIL IN UE.
Deoarece suntem onorați că ești client , considerăm că este un moment potrivit să te informăm cum protejăm datele tale personale din prisma noului Regulament European 2016/679.
La data de 25 mai 2018 intră în vigoare Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Scopul principal al Regulamentului este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.
FOOZZ DELIVERY denumita in continuare Operatorul, proceseaza datele personale ale clientilor si/sau ale partenerilor de afaceri din trecut, din prezent si din viitor (potentiali), tinand cont de desfasurarea activitatii sale comerciale.
Operatorul poate detine informatii despre clientii sai, ce au fost oferite de catre acestia si prelucreaza aceste date personale in concordanta cu Regulamentul General de Protectie a Datelor nr. 679/2016 aplicabil in UE din 25 mai 2018.
In conformitate cu prevederile Regulamentului mai sus rubricat, Operatorul prelucreaza datele personale ale Dumneavoastra, de aceea Operatorul are indatorirea de a stabi scopul si necesitatea colectarii si procesarii datelor personale. Procesarea acestor date cu caracter personal inseamnand operatiunile manuale sau automate de colectare, inregistrare, prelucrare, pastrare in baza de date, adaptare, modificare, consultare, utilizare, distribuire, rectificare sau stergere.
TEMEIUL LEGAL DE COLECTARE SI PRELUCRARE A DATELOR SI SCOPUL ACESTOR OPERATIUNI
Temeiul legal avut in vedere pentru colectarea datelor personale este art. 6 din Regulamentul General de Protectie a Datelor nr. 679/2016 la nivelul UE.
Datele personale pe care le prelucrăm sunt, in principal, datele tale de identificare, de localizare, date de contact, date de tranzacționare bancare, în cazul plăților cu cardul sau prin OP, sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine atunci când devii clientul nostru, atunci când soliciți produsele și serviciile noastre. În plus se vor stoca date privind adresa IP de la care s-a comandat pe site ori pe aplicația mobilă.
Operatorul proceseaza datele clientilor sai in scopul desfasurarii urmatoarelor activitati: Realizarea obiectului de activitate (spre ex. Procesarea comenzilor, livrarea produselor la adresa indicata de beneficiar, etc.); Publicitate (Marketing): publicitate pentru oferte, produse și serviciile noastre; Sondaje privind satisfacția clienților: contactare după achiziție, de exemplu, pe tema satisfacției față de serviciile furnizate; Obligatii legale: colectarea datelor contractuale pe facturi; Asigurarea securitatii angajatilor si clientilor nostri: monitorizarea video a activitatilor din magazinele noastre; Solutionarea cererilor, reclamatiilor formulate.
Operatorul colecteaza si proceseaza strict doar acele informatii sau date personale ce sunt necesare a fi colectate si/sau procesate pentru desfasurarea activitatii in conditii optime, in scopul intampinarii cerintelor clientilor sai si pentru a pune la dispozitia acestora servicii de cea mai buna calitate.
Facem precizarea expresa ca, in conformitate cu Regulamentul privind prelucrarea de date de personale, Operatorul nu colecteaza si nu prelucreaza datele ce se refera la: confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenenţa la sindicate, originea rasială sau etnică, opiniile politice, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea, viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
CATEGORIILE DE DATE PERSONALE COLECTATE
Datele de identificare ale Clientilor – nume, prenume, domiciliul/resedinta, numar telefon, adresa de email, numar/serie document de identitate, codul numeric personal, sexul, datele bancare;
Imagini video – sediul nostru este dotat cu echipamente de inregistrari video. Aceste imagini sunt stocate si pastrate conform dispozitiilor legale;
Imagini foto – se refera la angajatii Operatorului si la Clienti pe site-ul societatii, ca si optiune strict a acestora;Statutul familial, locul de munca – pentru angajati;Datele personale pe care le detinem au fost obtinute de la clienti atunci cand s-au prezentat la magazinele noastre, cand au vizitat site-ul nostru si si-au lasat datele personale pentru a li se livra produsele.

DISTRIBUIREA DATELOR PERSONALE
Pentru a-ți oferi cât mai competitiv produsele și serviciile noastre suntem nevoiți să introducem datele tale în sistem. În cazul unor probleme apărute la furnizarea produselor și a serviciilor să te putem identifica rapid pentru remediere. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin comunicăm datele personale către autoritățile publice, organelor judiciare, celor care sunt împuterniciți și solicită acest lucru din România/Uniunea Europena, asigurându-ne pentru protejarea datelor personale.
Operatorul distribuie datele personale ale Dumneavoastra numai acelor categorii de angajati (imputerniciti) si colaboratori a caror activitate impune accesul la aceste date, precum ar fi (cu titlu de exemplu): Serviciul IT si colaboratorii acestuia; Departamentul financiar-contabilitate; Departamentul resurse umane; Departamentul marketing; Departamentul juridic; Parteneri contractuali, detinatorii francizei; Terțe părți pentru promoții comune cu respectarea legilor aplicabile privind protecția datelor; Terțe parti sau organe, atunci când dezvăluirea respectivă este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale; Agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege.
TRANSFERUL DE DATE IN ALTE TARI
Operatorul nu efectuează exclusiv prelucrările datelor cu caracter personal, ci are sprijin de la parteneri profesionali pentru prelucrarea datelor in scopul executarii unui contract si a obligatiilor ce deriva din acesta, ca de exemplu detinatorul francizei, diverse agentii de marketing, strict in scopurile mentionate in prezenta politica.
Mentionam ca partenerii nostri sunt selectionati cu atentie și se obliga sa asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor conform prevederilor legale în vigoare cu respectarea drepturilor Dumneavoastră. Partenerilor le este interzis contractual să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.
PASTRAREA DATELOR
Operatorul pastreaza datele personale doar pe perioada indicata de client prin declaratia de consimtamant sau atata timp cat acesta ramane in contact cu noi.
Mentionam ca anumite date sunt pastrate pe o perioada conforma cu legislatia aplicabila.
DREPTURILE DUMNEAVOASTRA
DREPTUL DE A STI CE DATE PERSONALE VA SUNT PROCESATE/DREPTUL DE ACCES LA ACESTEA

Aveti dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Operatorul în legătură cu Dumneavostra, prin posta la adresa Voluntari, Strada Pompiliu Stefu nr 2A, Ilfov sau prin email (comenzi@foozz.ro) pentru a primi in format electronic toate datele detinute de Operator.
DREPTUL DE A RECTIFICA DATELE
Aveti dreptul de a cere rectificarea datele deținute de catre Operator, dacă acestea sunt incorecte. Dacă datele pe care le deținem trebuie actualizate sau în cazul în care considerati că acestea pot fi incorecte, va puteti adresa Operatorului prin posta la adresa Voluntari, Strada Pompiliu Stefu nr 2A, Ilfov sau prin email (comenzi@foozz.ro).
Nu se pot face rectificari asupra datelor ce ar contraveni legilor (spre ex. Facturi).
În cazul unei comenzi telefonice, pentru a onora comanda, trebuie să ne furnizati datele de contact si adresa de livrare. Dacă nu doriti ca aceste date să rămână în sistem, va rugăm să ne notificati prin email la adresa comenzi@foozz.ro).com sau în scris la adresa Voluntari, Strada Pompiliu Stefu nr 2A, Ilfov
DREPTUL DE A FI UITAT – DE A FI STERS DIN BAZA DE DATE
Operatorul intentioneaza să prelucreze și să păstreze datele strict atât timp cât acest lucru este absolut necesar. Aveti dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem strict in conformitate cu dispozitiile legale.
În situatia in care considerati că păstrăm aceste date mai mult decât este necesar, puteti sa va adresati Operatorului la adresele indicate. Dacă perioada cuprinsa in consimtamant a trecut, este posibil să existe în continuare dispozitii legale pentru prelucrarea datelor personale.
Solicitarea Dumneavostra de stergere din bazele de date (aplicatii) se va efectua in maxim o luna de zile. Termenul poate fi extins la 2 luni cu informarea in prealabil a clientului.
Nu se vor sterge acele date care trebuiesc pastrate ca urmare a dispozitiilor legale (spre exemplu facturi etc).
DREPTUL DE RETRAGERE A CONSIMTAMANTULUI
Aveti dreptul in orice moment sa cereti retragerea consimtamantului de comunicare. Retragerea consimtamantului se va face doar in mod scris la adresele indicate.
DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR
Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc şi pe care le-ati furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveti dreptul de a cere transmiterea acestor date altui operator, daca ele au fost prelucrate pe baza de consimatamant si prelucrarea se face prin mijloace automate.
DREPTUL DE RESTRICTIONARE LA UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In anumite circumstanțe, aveti dreptul de a cere restrictionarea prelucrării de către Operator a datelor dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu prevederile art. 18 din Regulament.
DREPTUL DE OPOZITIE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In anumite circumstanțe, aveti dreptul de a va opune prelucrării de către Operator a datelor tale cu caracter personal – art. 21 din Regulament.
DREPTUL DE A FACE O RECLAMATIE
Este dreptul dumneavoastra de a face o reclamatie in cazul in care considerati ca aveti dubii in ceea ce priveste modul cum sunt procesate si securizate datele dumneavoastra personale. Dacă doriti să ne contactati în legătură cu oricare dintre drepturile dvs sau să faceti o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele cu caracter personal, va rugăm să ne contactati in scris la adresele indicate.
Va asiguram ca vom face toate demersurile pentru a va ajuta, dar dacă sunteti nemultumit in continuare, puteti contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – adresa Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336.
CREAREA DE PROFILURI
Operatorul nu foloseste de obicei datele colectate si procesate pentru intocmirea de profiluri. În unele situații va fi necesar să întocmim profiluri si segmentari in scopuri de marketing.
DREPTUL DE A NU FI EVALUAT PE BAZA UNEI EVALUARI AUTOMATE
Operatorul respecta dreptul tuturor persoanelor care ne-au incredintat datele lor personale de a nu fi evaluate in baza unei prelucrari automate.
SUPRAVEGHEREA VIDEO
Operatorul are implementat un sistem video de supraveghere a locatiilor sale pentru a asigura siguranta personalului angajat dar si al clientilor sai.
Zonele acoperite de camerele video aflate in cladirile Operatorului sunt semnalizate in mod specific prin banere, indicatoare.
Scopul prelucrarii datelor personale consta in: monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor private, prevenirea si combaterea infractiunilor, indeplinirea obligatiilor legale si realizarea intereselor legitime.
Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre Operator si pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali/imputernicitii persoanei vizate, reprezentantii autorizati ai Operatorului, organele de urmarire/cercetare penala, instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile. Termenul de pastrare a datelor inregistrate este conform legislatiei in vigoare.
Va mentionam ca drepturile Clientilor mai sus prezentate sunt restricționate prin lege și este posibil să trebuiască respectate strict în anumite condiții.
PUNCTE DE CONTACT
Adresa: Voluntari, Strada Pompiliu Stefu nr 2A, Ilfov .Adresa de email comenzi@foozz.ro